İdealist yurtdışı eğitim

Pasaportunuz

Varsa eski pasaportlarınız

Son 6 ay içinde çekilmiş 3,5x4,5 cm ebadında, 2 adet biometrik fotoğrafınız

Öğrenciliğiniz devam etmiyorsa son diplomanızın fotokopisi 

Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgeniz

Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Açıklamalar kısmında adres belirtilmelidir.)

Almanya’da kalacağınız sürece geçerli olacak seyahat sigortası (İdealist tarafından yaptırılabilir)

Almanca öğrenmek için herhangi bir dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri gösteren ve seviyenizi açıklayan bir mektup

 

Anne - Babanızın veya Sponsorunuzun gelir durumunu gösteren belgeler:

- Bordrolu çalışanlar için; son 3 aylık maaş bordroları, SGK giriş bildirgesi ve barkodlu SGK hizmet dökümü. Ayrıca işyerinden hangi tarihten beri ne görevle çalıştığını gösteren çalışma belgesi

- İşyeri sahibi olanlar için; şirketin faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi. Barkodlu SGK hizmet dökümü

- Emekliler için; emekli maaşlarının yattığı banka hesabının en az son 3 aylık ekstresi. Barkodlu SGK hizmet dökümü

 

Anne - Babanızın veya Sponsorunuzun maddi durumunu gösteren belgeler:

- Banka hesap ekstresi veya cüzdanı (en az son üç aylık hesap hareketleri belgelenmeli)

- Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi

 

Çalışıyorsanız, son 3 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (İşyerinize ait faaliyet belgesi,vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi fotokopisi eklenecektir.)

 

18 yaşın altındaki öğrenciler için anne ve babadan alınmış, noter onaylı muvaffakatname ve fotokopisi

Daha fazla...