İdealist yurtdışı eğitim

Pasaportunuz

Varsa eski pasaportlarınız

Son 6 ay içinde çekilmiş 3,5x4,5 cm ebadında, 2 adet biometrik fotoğrafınız

Öğrenciliğiniz devam etmiyorsa son diplomanızın veya çıkış belgenizin fotokopisi 

Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgenizin aslı. (Üniversite öğrencilerinin yalnızca e-devletten aldığı barkodlu öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.) Tatil dönemi dışında yurtdışına gidecekseniz okulunuzdan alınmış, eğitiminizden izninizin olduğunu belirten mektup

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İkametgah

Çalışıyorsanız, son 3 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (SSK işe giriş bildirgeniz, barkodlu hizmet dökümünüz, vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri eklenecektir.) 

İspanyolca öğrenmek için herhangi bir dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri ve seviyenizi açıklayan bir mektup

Seyahatinizin süresini kapsayan 30.000 Euro’luk seyahat sigortası (İdealist tarafından düzenlenebilir)

Nüfus cüzdanı fotokopisi

18 yaşın altında olup anne, baba ile seyahat etmeyen öğrenciler için anne ve babadan alınmış, noter onaylı muvaffakatname aslı ve fotokopisi

 

Anne - Babanızın veya Sponsorunuzun gelir durumunu gösteren belgeler:

- Bordrolu çalışanlar için; son 3 aylık maaş bordroları, SGK giriş bildirgesi ve barkodlu SGK hizmet dökümü. Ayrıca işyerinden hangi tarihten beri ne görevle çalıştığını gösteren çalışma belgesi

- İşyeri sahibi olanlar için; şirketin faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi. Barkodlu SGK hizmet dökümü

- Emekliler için; emekli maaşlarının yattığı banka hesabının en az son 3 aylık ekstresi. Barkodlu SGK hizmet dökümü

 

Anne - Babanızın veya Sponsorunuzun maddi durumunu gösteren belgeler:

- Banka hesap ekstresi veya cüzdanı (en az son üç aylık hesap hareketleri belgelenmeli)

- Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi

 

Daha fazla...