İdealist yurtdışı eğitim

Akdeniz'deki yarımadaların en gelişmişi olan İtalya, 60 milyonu aşkın nüfusuyla Avrupa Birliği'nin önemli bir üyesidir.

İtalya, 1950'den 1963'e kadar süren ve "Ekonomik Mucize" olarak adlandırılan hızlı kalkınma döneminden sonra sürekli bir büyüme göstermiş, bu yıllardan sonra devlet teşvikleri ve ülkeye gelen yabancı sermaye, İtalya'nın Avrupa'ya satılmak üzere tüketim ve donatım maddeleri üretimine yönelmesini sağlamıştır. Geniş bir kamu kesimi, büyük özel şirketler ve sayısız küçük ve orta işletmenin bir araya gelmesinden oluşan üretim sistemi, İtalya'nın ticaret ve sanayideki gücünü artırmış ve ülkeyi Batı dünyasının önemli bir sanayi gücü durumuna getirmiştir.

Türkiye ve İtalya arasında her geçen gün daha da yoğunlaşan ekonomik ve sosyal ilişkiler, ülkemizde İtalyanca'nın önemini giderek artırmaktadır.

Daha fazla...